HIRDETÉS

A Vásárosnaményi Református Egyházközség 2023 őszétől kívánja működtetni Édenkert Református Óvodáját és Mini Bölcsődéjét.

1. Az intézménybe várjuk a szakmai hivatás és keresztény értékrend iránt elkötelezett munkatársak jelentkezését az alábbi munkakörökre:

 • óvodapedagógus
 • óvodai dajka
 • kisgyermeknevelő
 • bölcsődei dajka

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Motivációs levél (viszonyom Istenhez, egyházhoz, kollegákhoz, gyermekekhez, szülőkhöz);
 • Önéletrajz
 • A végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél / diploma
 • óvodai dajka szakképzettséget igazoló bizonyítvány
 • kisgyermeknevelő végzettséget igazoló bizonyítvány
 • bölcsődei dajka végzettséget igazoló bizonyítvány

d.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

2. A keresztyén értékekre nyitott családok részére hirdetjük, hogy ha szeretnék, hogy gyermekük az Édenkert Református Óvodába, és Mini Bölcsődébe nyerjen felvételt, kérjük, hogy ezt "Szándéknyilatkozattal" jelezni szíveskedjenek 2023. május 12-ig. Az intézménybe 18 hónapos kortól 5–6 éves korig várjuk a gyermekeket.

Szándéknyilatkozati minta letölthető a https://www.refnameny.hu/ oldalról, vagy kérhető a Lelkészi Hivatalban.

Akik már benyújtották jelentkezésüket valamely munkakörre, azok csak az esetlegesen hiányzó dokumentumokat pótolják.

A munkakörökre történő jelentkezés dokumentumai, és az óvodai-mini bölcsődei felvételhez szükséges szándéknyilatkozatok benyújthatók a Vásárosnaményi Református Lelkészi Hivatalban (Kedd-Szombat 09–11 óráig).

TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ KÓSA BARNABÁSNÉtól, az intézmény megválasztott vezetőjétől csütörtöki napokon 14–17 óráig. Elérhetősége: 06-70-45-23-617

Vásárosnamény, 2023. március hó

Dr. Pótor Imre református lelkipásztor sk. és Ács Ferenc főgondnok sk.

4800 Vásárosnamény Szabadság tér 8. – 06-30-43-629-45

Szándéknyilatkozat mini bölcsődés korú gyermeknek

Szándéknyilatkozat – nem óvodaköteles gyermek esetén

Szándéknyilatkozat - óvodaköteles gyermek esetén