Sajtóközlemény

Támogatásban részesült a

"Vásárosnaményi Édenkert Református Mini-bölcsőde létrehozása"

projekt

2022/06/08.

A Vásárosnaményi Református Egyházközség RRF-1.1.2-21-2022-00029 azonosító számú, "Vásárosnaményi Édenkert Református Mini-bölcsőde létrehozása" című támogatási kérelmet nyújtott be a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 felhívás keretében.

A támogatási kérelmet a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság - 240 millió Forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosít.

A projekt keretében új építésű 2 csoportos 16 fős mini bölcsőde létrehozása valósul meg Vásárosnaményban, ami a Vásárosnaményi Református Egyházközség fenntartásában fog működni.

A fejlesztés eredményeként:

- új munkahelyek létesülnek, főként női foglalkoztatási formát betöltendő állásokkal (2 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka),

- növekszik a megújuló energiát használó, korszerű közfeladatot ellátó intézmények száma a településen és a járásban,

- a 025b - Új, energiahatékony épület építése, és a 097 - A munkavállalás javítását célzó intézkedések klímakódokhoz hozzájárulunk,

- a nemek közötti foglalkoztatási különbségek mérséklődnek, több női munkavállaló tud visszatérni a munkaerőpiacra.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A támogatási összeg forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és a hazai központi költségvetési előirányzatból biztosított.

A Projekt kezdő időpontja: 2022.04.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

Projektre megítélt támogatás összege: 240 millió Ft.

A projekt támogatási intenzitása 100%.

További információ kérhető:

Dr. Pótor Imre lelkipásztor

+36-30-43-629-45, potorimre@ent.hu